Nové webové stránky školy byly přesunuty na adresu:

www.zsmstechonin.cz